Påverkan av tecknet av rubeln

I tabellen finns det en ny Unicode valuta symboler, i synnerhet tecken på rubeln.

Vi kan enkelt infoga den token som visar dess nuvarande karaktär, med hjälp av plug-in teckensnitt, till exempel "PT Sans" och ange de tecken kod ₽.

Tyvärr finns det ingen information någonstans om hur denna symbol tolkas av sökmotorer och påverkar position på webbplatsen.

Detta SEO test är avsett för beslut av dagliga uppgifter.

Testet består av 4 identiska sidor med en pseudo-produkt "tecknet av rubeln", som du kan köpa för 1000 rubel. Sidor som endast skiljer sig åt i stavning: "GNUGGA", "RUB", "R" och "långt".

Resultatet av testet för Yandex:

  • Köpa tecken på rubeln för 1000 rubel
  • Köpa tecken på rubeln för 1000 rubel
  • Köpa tecken på rubeln för 1000 ₽
  • Köpa tecken på rubeln för 1000 p

Resultatet av testet för Google:

  • Köpa tecken på rubeln för 1000 ₽
  • Köpa tecken på rubeln för 1000 rubel
  • Köpa tecken på rubeln för 1000 rubel
  • Köpa tecken på rubeln för 1000 p
Läser och lämnar kommentarer